Roaze Baby Wipes Silicone Case

480.00 ฿

Roaze กล่องฝาซิลิโคนทำทิชชู่เปียก

- แม่สะดวกไม่ต้องมานั่งชุบน้ำแต่ละแผ่น สามารถดึงใช้ได้เลย

- เมื่อทำทิชชู่เปียก เพียงนำทิชชู่แบบแห้งวางไปในกล่องและเทน้ำเกลือ

- น้ำต้มสุก ปิดฝาพร้อมใช้งาน

- กล่องสามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อได้ *ควรล้างทุกๆ 24 ชม. เพื่อความสะอาด และฆ่าเชื้อ

- ฝาซิลิโคน ปิดล๊อคอากาศไม่สามารถเข้าได้ ความเปียกของทิชชู่คงอยู่ตลอดทั้งวัน

- เล็ก พกพาสะดวก มีสายคล้องรถเข็น

คุณสมบัติ

- Plastic PP BPA FREE ปลอดภัยต่อลูกน้อย

- วัสดุที่ผลิตผ่านการตรวจสอบเป็น Food Grade

- เข้าเครื่องล้างจาน ไมโครเวฟ เครื่องนึ่งฆ่าเชื่อได้

- กล่องรองรับอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง +120 องศา

- ฝาซิลิโคนรองรับอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง +230 องศา

- เข้าช่องแช่แข็งได้

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart