- ปลายด้านล่างเป็นซิลิโคน รองรับอาหารที่หกได้ ไม่ซึม ไม่เลอะเทอะ

- สามารถม้วนเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ เหมาะกับการพกพา

- ใช้ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

Catches stray bites, protects baby’s clothes

Our Bib features a wide, soft, food-safe pocket to make mealtime a little less messy. Velcro closure is secure enough to resist tot’s tugging, and is adjustable as your little one grows. On the go? Simply roll the Bib’s fabric into the silicone pocket, secure closed and tuck into a diaper bag.

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart