OXO GG GreenSaver Produce Keeper (กล่องถนอมผักผลไม้)

1,399.00 ฿ 1,119.20 ฿

- ถนอมผักผลไม้ให้คงความสดได้นานขึ้น ป้องกันการเน่าเสียได้ยาวนานขึ้น

- มีตัวบอกถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองคาร์บอน

- มีแผ่นคาร์บอนดูดซับก๊าซเอทิลีน เพื่อการชะลอตัวของการเน่าเสียและการเก็บรักษาผลไม้และผักให้มีความสดยาวนานขึ้น

- สไลด์ระบายปรับเปิดและปิดสำหรับระดับความชื้น

- เป็นตะกร้าสามารถล้างผัก-ผลไม้ได้

- แผ่นคาร์บอนมีอายุในการใช้งาน 3 เดือน

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart