Nappi Diaper Cake (size:s)

1,590.00 ฿

ผ้าอ้อมสาลูใยไผ่ Nappi - สีขาว ขนาด 27"x 27" 6 ผืน

ผ้าอ้อมสาลูใยไผ่ Nappi - สีชมฟ้า / สีชมพู ขนาด 27"x 27", 1 ผืน

ถุงมือสาลูใยไผ่ Nappi - สีฟ้า / สีชมพู 1 คู่

ถุงมือสาลูใยไผ่ Nappi - สีขาว 1 คู่

สำลีก้านกระดาษ Moby ชนิดหัวเล็ก 2 กล่อง

วิธีการดูแลผ้าใยไผ่

- ซักมือ ขยี้เบาๆ หากซักเครื่อง ควรใช้ถุงถนอมผ้า

- ซักด้วยอุณหภูมิปกติ ด้วยน้ำยาซักผ้าเด็ก หากรีด ควรใช้อุณหภูมิต่ำ

- งดซักด้วยน้ำร้อน และงดอบผ้า อุณหภูมิสูงจะทำให้ผ้าหดและกรอบ หากมีความจำเป็นต้องซัก ให้ซักด้วยน้ำอุ่นและอบผ้า ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ผ้าจะหดและกรอบได้ (ซึ่งเป็นปกติของผ้าใยธรรมชาติ)

- งดใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาฟอกขาว และแปรง เพราะเป็นการทำลายใยผ้าและความนุ่มฟูของเนื้อผ้า อีกทั้งลดความสามารถในการซึมซับน้ำ

- เมื่อผ้าแห้ง ควรเก็บทันที อย่าตากทิ้งไว้ทั้งวัน เพราะการตากผ้าที่แดดแรงๆเป็นเวลานาน ทำให้ผ้ากรอบ

.

Nappi Bamboo Muslin - Natural White  27"x 27" 6 Pieces

Nappi Bamboo Muslin - Blue / Pink  27"x 27" 6 Pieces

Nappi Bamboo Mitten - Natural White 1 Pairs

Nappi Bamboo Mitten - blue / Pink 1 Pairs

Mini Cotton Buds by Baby Moby Cotton 2 boxes

Wash & Care Instruction

- No hot water, No machine dry, No Bleach, No Fabric Softener. 

- Gently hand wash or machine wash in laundry bag with delicate program, using gentle detergent

- Wash in cold or room temperature water. If need, iron with lowest heat setting.

Note: Drying machine & hot wash can make fabric shrunk and damage. If need, make sure both the heat and the tumbling are set down to their lowest with less than 30 celcious.

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart