ผลิตจากเส้นใยไผ่ 95 % , Spandex 5 %

- ผ้าใยไผ่นุ่มมาก ซับน้ำดีเยี่ยม.

- ระบายอากาศได้ดี.

- ไม่ใช้สีย้อม ไม่ใช้สารฟอกขาว ไม่มีโลหะหนัก.

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน OEKO-TEX.

- ไม่มีสารพทาเลท ไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์.

- ปลอดสารเคมีที่เป็นอันตราย.

- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

 

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart