Mammy Village Disposable Breast Warming Pads

339.00 ฿

แผ่นประคบร้อนเต้านม - เมื่อฉีกซองออกมา มันจะทำความร้อนเองโดยอัตโนมัติ

- ฉีกซองออก มันจะทำความร้อนด้วยตัวเอง (แม่ไม่ต้องทำอะไรเลย) บรรจุซองแยกแต่ละแผ่น 

- ใส่แผ่นประคบร้อนเข้าไปในเสื้อชั้นใน แล้วจะค่อยๆร้อนขึ้น

- ใช้เสร็จ เอาเก็บในซองสีดำ (ซองเก็บความร้อน) ** จะเก็บความร้อนได้ถึง 24-48 ชม. ขึ้นอยู่กับว่าเอาออกมาใช้บ่อย และนานขนาดไหน ยิ่งเอาออกบ่อย และยิ่งนาน ความร้อนจะอยู่ได้ 24 ชม.

- HAND FREE ไม่ต้องมานั่งจับ

**ความร้อนแรกจะอยู่ที่ 40 +-5 องศา และระดับความร้อนจะค่อยๆลดลงตามความถี่และจำนวนครั้งเราหยิบออกมาใช้ #ถ้าไม่ร้อนแล้วทิ้งไปได้เลย

- เวลาออกไปข้างนอกหรือเที่ยว ไม่ต้องกลัวเต้าแข็ง

- ไม่ต้องหาไมโครเวฟทำความร้อน

- ฉีกซอง และใส่เข้าไปในเสื้อชั้นใน เดินเที่ยว ช๊อปปิ้งต่อไปเลย #มันใช่มากค่ะ

- 1 กล่องบรรจุ 6 ชิ้น

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart