JOHN N TREE Organic Toddler Pillow Shell

1,190.00 ฿

หมอนขนาด: 13 * 18 นิ้ว ขนาดเหมาะสําหรับเด็กวัยหัดเดิน และเป็นหมอนเดินทางที่ดีเยี่ยมสําหรับผู้ใหญ่

ปลอกหมอน: 100% ผ้าฝ้ายออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองจาก เนเชอรัล โกลบอล (Natural Global) ไม่มีสารฟอกขาว ไม่มีสีย้อมผ้า

การบรรจุเส้นใย: 100% เส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพพิเศษที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (ด้วยจํานวนเส้นใยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการนอนหลับที่ดีที่สุด)

บรรจุเส้นใยและผลิตในประเทศเกาหลี

ผลิตจากผ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มเป็นพิเศษ 100% ที่ได้รับการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ ของเรา มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิคที่ได้รบัการรับรองเท่านั้นโดยยังคงรักษาแนวทางการทําไร่ แบบยั่งยืนในการปลูก และเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยปราศจากการใช้สารพิษ สารกําจัดศัตรูพืช และปุ๋ย

ผ้าของเราผลิตจากฝ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มพิเศษจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรองโดยหน่วย งานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (Control Union Certifications (ชื่อเดิม คือ SKAL)) ซึ่งเป็นตัวแทนรับรองมาตรฐานของ USDA

ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดสนับสนุนวิสัยทัศน์ และความคาดหวังที่จะมีโลกที่สะอาดยิ่งขึ้น และมีเมตตามากขึ้น

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart