JOHN N TREE Organic Toddler Pillow Case

690.00 ฿

ขนาดโดยประมาณ: ปลอกหมอนสําหรับหมอนขนาด 13 * 18 นิ้ว

สามารถซักได้

ประเภทของผ้า: ผ้าทอ

องค์ประกอบของผ้า: ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน

สีของผ้า: (สีธรรมชาติ)

อัตราร้อยละของเส้นใยผสม: ผ้าฝ้ายออร์แกนิค 100%

ฤดูกาลที่แนะนํา: 4 ฤดูกาล

ผลิตในประเทศเกาหลี

ผลิตจากผ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มเป็นพิเศษ 100% ที่ได้รับการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ ของเรา มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองเท่านั้น โดยยังคงรักษาแนวทางการทําไร่ แบบยั่งยืนในการปลูก และเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยปราศจากการใช้สารพิษ สารกําจัดศัตรูพืช และปุ๋ย

ผ้าของเราผลิตจากฝ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มพิเศษจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรองโดยหน่วย งานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (Control Union Certifications (ชื่อเดิม คือ SKAL)) ซึ่งเป็นตัวแทนรับรองมาตรฐานของ USDA

ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดสนับสนุนวิสัยทัศน์ และความคาดหวังที่จะมีโลกที่สะอาดยิ่งขึ้น และมีเมตตามากขึ้น

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart