Bumprider อุปกรณ์เสริมรถเข็น สำหรับให้เด็กโตยืน

- ง่ายต่อการติดตั้ง และการถอดปลดล็อก

- แขนต่อกับรถเข็น สามารถปรับขึ้น-ลง และกว้าง-แคบได้อย่างอิสระ

- รองรับแรงสั่งสะเทือนได้ดี เหมาะกับทุกสภาพพื้นผิว

- แขนต่อกับรถเข็น สามารถยืดเพื่อขยายความยาวเพิ่มเติมตามต้องการ

- ฐานยืนมีความคงทน และมีพื้นผิวที่หนืด ป้องกันการลื่น จึงปลอดภัยสำหรับลูกน้อย

- สามารถใช้ได้กับรถเข็นทุกรุ่น

- สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ 2-5 ปีโดยประมาณ

- รองรับน้ำหนักได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart