- กระโถนหัดนั่งขับถ่ายเด็ก แยกชิ้นส่วนได้ เทออกและล้างทำความสะอาดง่าย

- ฝึกหัดให้เด็กนั่งขับถ่าย ฝึกเข้าห้องน้ำเอง กระโถนแยกชิ้น จึงยกไปเททิ้งและทำความสะอาดง่าย นั่งสบาย 

- มียางกันลื่นด้านล่างโถ ป้องกันโถเลื่อนขณะเด็กนั่ง

- ผลิตจากพลาสติกปลอดสารพิษ วัสดุเดียวกันกับที่ใช้ทำขวดนมเด็ก ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป และภาชนะบรรจุอาหารจึงปลอดสาร BPA

- เทออกและล้างทำความสะอาดง่าย

- รุ่นไม่มีมุมเหลี่ยมทำความสะอาดง่ายเพื่อสุขอนามัยที่มากขึ้น

- ผลิตในประเทศฝรั่งเศส

 

Removable seat: For easy cleaning. Shape and size adapted to the morphology of girls and boys: The child’s skin is not marked.Handles: Grip handle on the seat at the back of the potty.

- Non-slip seal: For better stability and adhesion to the floor.

- Model without corners: Very easy to clean for more hygiene.

- Care: Clean with soapy water.

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart