Babyzen YOYO+ Insect Shield

890.00 ฿

ตาข่ายกันแมลงของ Babyzen YOYO+ เท่านั้น โดยมั่นใจว่ายุงและแมลงจะอยู่ห่างจากลูกน้อย ด้วยการป้องกันแบบ 100% อากาศถ่ายเทสะดวก ติดตั้งง่าย

** หมายเหตุ : ใช้สำหรับรถเข็นเด็ก Babyzen รุ่น YOYO+ เท่านั้น

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart