ที่วางแก้วน้ำ หรือขวดนมของรถเข็นเด็ก Babyzen / Babyzen Cup Holder สามารถใช้กับรถเข็นเด็ก Babyzen ได้ทุกแบบ และยังสามารถใช้กับรถเข็นยี่ห้ออื่นได้อีกด้วย แกนหมุนได้ในแนวดิ่ง ทำให้สามารถติดตั้งตรงส่วนไหนของรถเข็นก็ได้

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart