JOHN N TREE Organic Baby First Doll

1,090.00 ฿

- องค์ประกอบของผ้า สีธรรมชาติ สีเบจ สีนํ้าตาล สีโอลีฟ (เขียวเข้มปนเหลือง)

- สีของผ้า : ( สีสว่างธรรมชาติ สีเบจ สีนํ้าตาล สีโอลีฟ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
100% ผ้าฝ้ายออร์แกนิคไม่ฟอกสีที่ได้รับการรับรองจาก GOTS

- อัตราร้อยละของเส้นใยผสม ผ้าฝ้ายออร์แกนิค 100% ผลิตจากผ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มเป็นพิเศษ 100% ที่ได้รับการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความเป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผ้าฝ้ายออร์แกนิคบรรจุด้วยใยโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เพื่อผิวอันบอบบางของลูก น้อย

เราใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองเท่านั้น โดยยังคงรักษาแนวทางการทําไร่แบบยั่งยืนในการปลูกและเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยปราศจากการใช้สารพิษ สารกําจัดศัตรูพืช และปุ๋ย ผ้าของเราผลิตจากฝ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มพิเศษจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรองโดยหน่วย งานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (Control Union Certifications  (ชื่อเดิม คือ SKAL )) ซึ่งเป็นตัวแทนรับรองมาตรฐานของ USDA ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดสนับสนุนวิสัยทัศน์ และความคาดหวังที่จะมีโลกที่สะอาดยิ่งขึ้น และมีมตตามากขึ้น

วิธีดูแล รักษา

ซักมือด้วยนํ้าอุ่นประมาณ 30 องศา สําหรับการซักด้วยเครื่องควรรักษาอุณหภูมิของนํ้าให้ตํ่ากว่า 40 องศา ไม่ควรใช้นํ้าร้อนอุณหภูมิสูงอาจทําให้เกิดการหดตัวเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผ่าน กระบวนการทางเคมี ใช้ผงซักฟอกชนิดอ่อน หรือผงซักฟอกที่ไม่มีสารฟอกขาว ใช้ผงซักฟอกชนิดพิเศษสําหรับเสื้อผ้าเด็ก ไม่ควรใช้สารฟอกขาวแบบคลอรีน หรือ แบบออกซิเจน

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart