Malada Herb & Stream Tent ชุดสมุนไพรอบตัวพร้อมกระโจม

3,600.00 ฿ 2,590.00 ฿

รายการที่ 1 : สมุนไพร ตรามาลดา (Malada Herb)

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

ใช้ภายนอก สำหรับอบตัว ภายหลังการคลอดบุตร เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ขับเหงื่อ ขับของเสียออกจากร่างกาย ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการเมื่อยล้า ทำให้รู้สึกสดชื่น ผิวพรรณสดใส

- กรณีคลอดธรรมชาติ : ให้พักฟื้นหลังคลอด 14 วัน จึงค่อยเริ่มใช้ 

- กรณีผ่าตัดคลอด : ให้พักฟื้นหลังคลอด 30-45 วัน จึงค่อยเริ่มใช้

คุณลักษณะทั่วไป

1. กล่องบรรจุทึบแสง สะอาด หุ้มห่อมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาในสภาวะปกติ

2. ภายในกล่องบรรจุเป็นถุงฟอยด์ ทึบแสง ซีลห่อหุ้มมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อนและความชื้น 

3. ภานในกล่องบรรจุถุงฟอยด์ จำนวน 7 ห่อ/กล่อง ห่อละ 50 กรัม 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ภายในถุงฟอยด์ บรรจุถุงเยื่อผ้า 1 ถุง ที่ภายในบรรจุสมุนไพรหลายชนิดที่ผ่านการบดหยาบ

2. เป็นถุงเยื่อผ้า ใช้ได้ครั้งเดียว 

3. ได้มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์การควบคุมการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP)

4. ได้รับเลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-6100026796 รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

5. ผ่านการทดสอบความชื้นและสารปนเปื้อนที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด 

6. ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดที่ควบคุมกรรมวิธีการปลูกแบบออร์แกนิค 

7. สมุนไพรภายในถุงเยื่อผ้าประกอบด้วย ไพล, ผิวมะกรูด, ใบมะขาม, ตะไคร้และว่านสมุนไพรไทยหลากหลายชนิด

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

2. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ก่อนหมดอายุ 

รายการที่ 2 : ชุดกระโจมอบตัว ตรามาลดา (Malada Stream Tent)

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับอบตัวสมุนไพร 

คุณลักษณะทั่วไป

1. กล่องบรรจุทึบแสง สะอาด หุ้มห่อมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปือ้นและป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาในสภาวะปกติ

2. ภายในกล่อง บรรจุเป็นห่อพลาสติกใส ซีลหุ้มห่อมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อน

3. ภายในกล่อง บรรจุ 1 ห่อ/กล่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ภายในห่อพลาสติก บรรจุกระโจมผ้า 1 ชิ้น และโครงรูปวงกลม 1 ชิ้น 

2. กระโจมผ้าผลิตจากผ้าใยธรรมชาติ  เก็บความร้อนได้ดี ขนาดเส้นรอบวง 50 ซม. สูง 170 ซม. 

3. โครงรูปวงกลม ผลิตจากลวดที่แข็งแรงและหุ้มด้วยยางอย่างดี สามารถบิดหรือพับได้ ขนาดเส้นรอบวง 50 ซม.

เงื่อนไขเฉพาะ เป็นผลิตภัณฑ์แกะใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน กระโจมสามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

-------

1. Malada Herbal Steam 

Ingredient : 

Kaffir lime peel, Tamarind leaves, Lemon grass leaves Cassumunar ginger rhizome, White turmeric rhizome, soap-pod leaves, Wild turmeric rhizome, Hairy basil leaves, Galangal rhizome, Turmeric rhizome, Pomelo fruit, Laurel clock vine leaves, Camphor, Boneol and Sodium Chloride.

Properties : 

- Stimulate blood circulation

- Remove toxins from the body

- Rejuvenate

Directions :  

Put the herbs in a steam pot with clean water and bring to a boil. Put the pot in a steam tent and slightly open the lid to let the steam out. Set up yourself in the tent and enjoy your steam. The recommended time for steam bath should be 10-15 minutes per time. For the best result, use it 2 times a day regularly during confinement period or up to 30 days. 

2. Malada Steam Tent

Size : Dia. 50 x 170 cm

Properties : Tent for steaming, which made from natural fiber

Directions : Open the tent and hang it

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart