หนังสือสูตรอาหาร เพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก และคนในครอบครัว กว่า 80 รายการ ประกอบด้วยอาหารเสริม Tips and tricks เพื่อให้คุณเรียนรู้ อาหารส่วนใหญ่สูตรรวดเร็ว Super Fast เพียง20 นาที ขั้นตอนการทำที่แสนง่าย Easy พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

หนังสือสูตรอาหาร เพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก และคนในครอบครัว กว่า 80 รายการ ประกอบด้วยอาหารเสริม Tips and tricks เพื่อให้คุณเรียนรู้ อาหารส่วนใหญ่สูตรรวดเร็ว Super Fast เพียง20 นาที ขั้นตอนการทำที่แสนง่าย Easy พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

 

Over 80 healthy recipes from baby's first bite to snacks for the whole family

Includes nutritional tips and tricks so you can learn as you cook

Most meals recipes are super fast - 20 minutes or less

Easy, step-by-step directions

Helpful Feeding Guide gives suggested tmes to introduce new foods to baby

Your baby will be delighted with the delicious dishes presented in Beaba's Babycook Book: Recipes for a Healthy Eater. This book is designed for use with Beaba's Babycook, a small appliance that steams, blends, defrosts and reheats food. Featuring nearly 80 recipes developed by nutritionists and chefs, the food journey starts with weaning your baby from milk and introducing your baby's first vegetables and fruits. The recipes gradually become more complex as your baby's taste buds continue to develop. The book features whole, healthy ingredients and interesting "foodie facts" to educate you on the nutritional benefits of each recipe. We've even included a chapter of recipes that are sophisticated enough for the whole family to enjoy. Bon appetite.

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart