JOHN N TREE Organic Baby Bath Gowns

1,290.00 ฿

สีของผ้า :(สีเบจสว่างธรรมชาติ)

อัตราร้อยละของเส้นใยผสม : ผ้าฝ้ายออร์แกนิค 100% ( ผ้า Terry) ✔ผ้าคลุมอาบนํ้า Terry เป็นผ้าที่มีนํ้าหนักเบากว่าผ้าคลุมอาบนํ้าแบบผ้าขนหนู

ฤดูกาลที่แนะนํา : ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว

ขนาด : ขนาดโดยประมาณ ฟรีไซส์ : อก 15.3 ยาว: 18 นิ้ว ( สามารถสวมใส่ได้จนกระทั่งลูกน้อยอายุ 36 เดือน )

ผลิตจากผ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มเป็นพิเศษ 100% ที่ได้รับการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ ของเรา มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองเท่านั้น โดยยังคงรักษาแนวทางการทําไร่แบบยั่งยืนในการปลูกและเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยปราศจากการใช้สารพิษ สารกําจัดศัตรูพืช และปุ๋ย

ผ้าของเราผลิตจากฝ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มพิเศษจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรองโดยหน่วย งานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (Control Union Certifications (ชื่อเดิม คือ SKAL)) ซึ่งเป็นตัวแทนรับรองมาตรฐานของ USDA

ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดสนับสนุนวิสัยทัศน์ และความคาดหวังที่จะมีโลกที่สะอาดยิ่งขึ้น และมีเมตตามากขึ้น

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart