JOHN N TREE Organic 3 piece Baby Rattle Set

1,190.00 ฿

- ขนาดโดยประมาณ สูง 6.7 (Kitty)/5.1(Bear)/Wrist Rattle 3.5 สูง 2.4 เส้นรองวงของขนาดข้อมือ 5.9 นิ้ว

- ขนาดโดยประมาณ สูง 6.7 (Puppy)/5.1(Rabbit)/Wrist Rattle 3.5 สูง 2.4 เส้นรองวงของขนาดข้อมือ 5.9 นิ้ว

- องค์ประกอบของผ้า : สีธรรมชาติ สีเบจ สีนํ้าตาล สีโอลีฟ (เขียวเข้มปนเหลือง)

- สีของผ้า : ( สีสว่างธรรมชาติ - สีเบจ สีนํ้าตาล สีโอลีฟ ) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% ผ้าฝ้ายออร์แกนิคไม่ฟอกสีที่ได้รับการรับรองจาก GOTS

- อัตราร้อยละของเส้นใยผสม : ผ้าฝ้ายออร์แกนิค 100%

- ผลิตจากผ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มเป็นพิเศษ100%ที่ได้รับการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเรา มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผ้าฝ้ายออร์แกนิคบรรจุด้วยใยโพลีเอสเตอร์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เพื่อผิวอันบอบบางของลูก น้อย

เราใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองเท่านั้น โดยยังคงรักษาแนวทางการทําไร่ แบบยั่งยืนในการปลูกและเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยปราศจากการใช้สารพิษ  สารกําจัดศัตรูพืช และปุ๋ย ผ้าของเราผลิตจากฝ้าฝ้ายออร์แกนิคเนื้อนุ่มพิเศษจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรองโดยหน่วย งานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (Control Union Certifications (ชื่อเดิม คือ SKAL )) ซึ่งเป็นตัวแทนรับรองมาตรฐานของ USDA ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดสนับสนุนวิสัยทัศน์และความคาดหวังที่จะมีโลกที่สะอาดยิ่งขึ้น และมีเมตตามากขึ้น 

วิธีดูแล รักษา :

ซักมือด้วยนํ้าอุ่นประมาณ 30 องศา สําหรับการซักด้วยเครื่องควรรักษาอุณหภูมิของนํ้า ให้ตํ่ากว่า 40 องศา ไม่ควรใช้นํ้าร้อนอุณหภูมิสูงอาจทําให้เกิดการหดตัวเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางเคมี ใช้ผงซักฟอกชนิดอ่อน หรือผงซักฟอกที่ไม่มีสารฟอกขาว ใช้ผงซักฟอกชนิดพิเศษสําหรับเสื้อผ้าเด็ก ไม่ควรใช้สารฟอกขาวแบบคลอรีน หรือ แบบออกซิเจน

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart